Dolar, Kaja. 2015. “Razvezane Metafore? Inovativne in Leksikalizirane Metafore V slovenščini”. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave 3 (1): 90-121. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.1.90-121.