Robnik-Šikonja, Marko, Kristjan Reba, in Igor Mozetič. (2021) 2021. „Medjezikovni Prenos Klasifikatorjev Sentimenta“. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave 9 (1):1-25. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2021.1.1-25.