Nicolas, L. and Lyding, V. (2022) “Množičenje v podporo jezikovnemu učenju in razvoju jezikovnih virov”, Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, 10(2), pp. 1–4. doi:10.4312/slo2.0.2022.2.1-4.