Verdonik, D. (2015) “Jezikovnoteoretska načela v korpusnem jezikoslovju”, Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, 3(1), pp. 1–27. doi:10.4312/slo2.0.2015.1.1-27.