Logar, N., Benevol Gabrijelčič, K., Bren, U., Dolenc, S., Krapež, K., Romih, M., Žagar Karer, M., Krek, S., Gorjanc, V., Jemec Tomazin, M., Arhar Holdt, Špela in Fišer, D. (2017) „Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe“, Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, 4(1), str. 42–78. doi: 10.4312/slo2.0.2016.1.42-78.