Arhar Holdt, Špela (2018) “Odnos jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: slovenski vidik”, Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, 6(1), pp. 1–36. doi:10.4312/slo2.0.2018.1.1-36.