Kosem, I., Krek, S. in Gantar, P. (2020) „Opredelitev kolokacij v leksikalnih virih za slovenščino“, Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, 8(2), str. 1–27. doi: 10.4312/slo2.0.2020.2.1-27.