Robnik-Šikonja, M., Reba, K. in Mozetič, I. (2021) „Medjezikovni prenos klasifikatorjev sentimenta“, Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, 9(1), str. 1–25. doi: 10.4312/slo2.0.2021.1.1-25.