[1]
J. Bálint Čeh in I. Kosem, „Prvi koraki do novega velikega slovensko-madžarskega slovarja: analiza relevantnih dvojezičnih virov“, SLO2.0, let. 5, št. 2, str. 113–150, dec. 2017.