[1]
I. Kosem in V. Nyst, „Korpusnojezikoslovna revolucija v poljskem znakovnem jeziku: intervju z dr. Pawlom Rutkowskim“, SLO2.0, let. 5, št. 1, str. 70–90, mar. 2018.