[1]
Špela Arhar Holdt, “Odnos jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: slovenski vidik”, SLO2.0, vol. 6, no. 1, pp. 1–36, Jul. 2018, doi: 10.4312/slo2.0.2018.1.1-36.