[1]
I. Kosem, S. Krek, in P. Gantar, „Opredelitev kolokacij v leksikalnih virih za slovenščino“, SLO2.0, let. 8, št. 2, str. 1–27, avg. 2020.