[1]
M. Robnik-Šikonja, K. Reba, in I. Mozetič, „Medjezikovni prenos klasifikatorjev sentimenta“, SLO2.0, let. 9, št. 1, str. 1–25, jul. 2021.