Bitenc, M., M. Stabej, N. Gliha Komac, M. Grgič, M. Kalin Golob, K. Kenda-Jež, A. Nećak Lük, S. Novak Lukanovič, in K. Savski. „Sociolingvistični Posvet: Aktualni sociolingvistični Izzivi in Prednostne Raziskovalne Tematike“. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, let. 9, št. 2, december 2021, str. 1-40, doi:10.4312/slo2.0.2021.2.1-40.