Holozan, Peter. “Sistem Za razreševanje Koreferenc Pri Analizi Slovenskih Besedil in možnosti Njegove Uporabe”. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, vol. 3, no. 1, Dec. 2015, pp. 60-89, https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.1.60-89.