Dolar, Kaja. “Razvezane Metafore? Inovativne in Leksikalizirane Metafore V slovenščini”. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, vol. 3, no. 1, Dec. 2015, pp. 90-121, https://doi.org/10.4312/slo2.0.2015.1.90-121.