Logar, N., K. Benevol Gabrijelčič, U. Bren, S. Dolenc, K. Krapež, M. Romih, M. Žagar Karer, S. Krek, V. Gorjanc, M. Jemec Tomazin, Špela Arhar Holdt, in D. Fišer. „Terminologija V Poklicnem Vsakdanu: Stanje in Potrebe“. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, let. 4, št. 1, februar 2017, str. 42-78, doi:10.4312/slo2.0.2016.1.42-78.