Kosem, I., S. Krek, in P. Gantar. „Opredelitev Kolokacij V Leksikalnih Virih Za slovenščino“. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, let. 8, št. 2, avgust 2020, str. 1-27, doi:10.4312/slo2.0.2020.2.1-27.