Robnik-Šikonja, M., K. Reba, in I. Mozetič. „Medjezikovni Prenos Klasifikatorjev Sentimenta“. 2021. Slovenščina 2.0: Empirične, Aplikativne in Interdisciplinarne Raziskave, let. 9, št. 1, julij 2021, str. 1-25, doi:10.4312/slo2.0.2021.1.1-25.