1.
Logar N, Benevol Gabrijelčič K, Bren U, Dolenc S, Krapež K, Romih M, Žagar Karer M, Krek S, Gorjanc V, Jemec Tomazin M, Arhar Holdt Špela, Fišer D. Terminologija v poklicnem vsakdanu: stanje in potrebe. SLO2.0 [Internet]. 5. februar 2017 [citirano 28. februar 2024];4(1):42-78. Dostopno na: https://journals.uni-lj.si/slovenscina2/article/view/7292