O reviji

Splošni opis

Svetovi: revija za etnologijo, antropologijo in folkloristiko objavlja recenzirane članke, knjižne ocene in poročila s področij etnologije, socialne in kulturne antropologije, folkloristike, muzeologije, konservatorstva in kulturologije. Ureja ga ekipa z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, izdaja pa Znanstvena založba Univerze v Ljubljani. Izhaja dvakrat letno v slovenskem ali angleškem jeziku.

Svetovi so zavezani humanistični enotnosti sveta, a spoštujejo različnost izkušenj, vrst, situacij, tradicij, bivalnih okolij, dilem, razlag, rešitev, prenosov in družbenih mrež. Razen poudarka na temeljnih usmeritvah revije (etnologija, antropologija, folkloristika itd.), avtorjem in vsebinam člankov ne postavljamo disciplinarnih, tematskih, časovnih in prostorskih omejitev. Pri pisanju in urejanju besedil se nam zdijo najbolj pomembni vidiki etnografske izkušnje, teorije, primerjalnosti, interdisciplinarnosti, sintetičnosti in aktualnosti.

Toplo vabimo gostujoče urednike in urednice, da ob naši pomoči pripravijo tematsko številko s povabljenimi avtorji in avtoricami in tako sodelujejo v  domačih in mednarodnih razpravah o določeni temi ali problemu.

Revija spodbuja oblikovanje tematskih številk, vendar so vedno dobrodošli tudi nepovezani znanstvenih članki in ocene, ki jih sproti objavljamo v posebnih rubrikah.

 

Recenzentski postopek

Vsi članki v reviji so najprej pregledani s strani glavnega urednika ter nato slepo recenzirani s strani najmanj dveh recenzentov.

Recenzenta povsem avtonomno ocenita, ali je članek primeren za objavo v reviji in podata pripombe, ki so nato posredovane avtorju.
Avtor prejme povratno informacijo, skupaj z recenzentskimi pripombami. Avtor članek popravi/dopolni v skladu s priporočili. 

Glavni urednik lahko na predlog recenzentov zavrne objavo članka.

 

Pogostost izhajanja

Revija Svetovi/Worlds izhaja dvakrat letno (februar, julij). 

Članke sprejemamo preko spletnega sistema - OJS.

 

Dostopnost prispevkov

Vsi članki revije so odprtodostopni, kar pomeni, da je celotna vsebina brezplačno dostopna tako uporabnikom kot njihovim institucijam. Uporabniki lahko berejo, kopirajo, prenašajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo ali se povežejo na celotno besedilo objavljenega dela za katerikoli odgovoren namen, ne da bi za to morali pridobiti dovoljenje založnika ali avtorja. To je v skladu z Budimpeško pobudo o odprtem dostopu. 

Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki pa so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije. 

 

Podporniki

Revijo Svetovi / Worlds podpira:

 

Bibliografske baze

Revija Svetovi / Worlds je indeksirana v:

- Directory of Open Access Journals (DOAJ)
- dLib.si
- COBISS.si