Uredništvo

Glavni urednik

Peter Simonič, Univerza v Ljubljani (peter.simonic@ff.uni-lj.si)

Odgovorna urednica

Veronika Zavratnik, Univerza v Ljubljani (veronika.zavratnik@ff.uni-lj.si)

Uredniški odbor

Alenka Bartulovič, Univerza v Ljubljani

Mateja Habinc, Univerza v Ljubljani

Boštjan Kravanja, Univerza v Ljubljani

Mirjam Mencej , Univerza v Ljubljani

Peter Simonič, Univerza v Ljubljani

Ana Svetel, Univerza v Ljubljani

Jernej Trebežnik, Univerza v Ljubljani

Veronika Zavratnik, Univerza v Ljubljani

Mednarodni uredniški svet

Steve Colleman, Maynooth University, Irska

Terry Gunnell, University of Iceland, Islandija

Reinhard Johler, Ludwig-Uhland Instituts für Empirische Kulturwissenschaft, Tübingen, Nemčija

Mario Katić, Sveučilište u Zadru, Hrvaška

Frank J. Korom, Boston University, ZDA

Daniel Miller, University College London, Združeno kraljestvo

Svanibor Pettan, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Ljupčo Risteski, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje, Severna Makedonija

Alexandra Schwell, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Avstrija

Alessandro Testa, Univerzita Karlova Praha, Češka

Hugo Valenzuela García, Universitat Autònoma de Barcelona, Španija

Tehnična urednica

Marjana Strmčnik, Univerza v Ljubljani