Raziskave nekonvencionalnih replik za prikaz v zbirki ter Slovarju pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov

Avtorji

  • Matej Meterc ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/svetovi.1.1.69-81

Ključne besede:

frazeologija, paremiologija, nekonvencionalna frazeološka replika, leksikografija, paremiološka zbirka, slovar

Povzetek

V prispevku predstavljam zasnovo spletne anketne raziskave o nekonvencionalnih frazeoloških replikah v slovenščini in nekaj izsledkov raziskav pred njo. Najpomembnejša podatka, ki ju pridobivamo s pomočjo ankete, sta poznanost in variantnost več kot 250 replik, prikazanih anketirancem. Predstavljam nekaj izsledkov trenutne spletne raziskave in opisujem, kako jih bomo lahko predstavili v paremiološki zbirki nekonvencionalnih replik ter v Slovarju pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov na portalu Fran.

Prenosi

Objavljeno

28.02.2023

Kako citirati

Meterc, M. (2023). Raziskave nekonvencionalnih replik za prikaz v zbirki ter Slovarju pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov. Svetovi: Revija Za Etnologijo, Antropologijo in Folkloristiko, 1(1), 69–81. https://doi.org/10.4312/svetovi.1.1.69-81