Tradicionalne paremiološke enote o alkoholnih pijačah med arhivom in interpretacijo

Avtorji

  • Saša Babič ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/svetovi.1.1.55-68

Ključne besede:

alkoholne pijače, svetovni nazor, folkloristika, paremiologija, arhiv, etnolingvistika, semiotika

Povzetek

Pregovori kot tradicionalne paremiološke enote so semantično bogati izrazi, ki ponujajo dragocen vpogled v kulturno kompleksnost. O kulturi lahko veliko izvemo z vpogledom v njene kratke folklorne oblike, ki predstavljajo odsev časa in družbe. Odsev družbe je viden tako na ravni zgradbe kot ubeseditve metaforičnih in metonimičnih oblik. Prispevek bo prikazal potencial pregovorov o alkoholnih pijačah v namen raziskave o odnosu do alkoholnih pijač in njihovih uživalcih v dani kulturi na podlagi arhivskega gradiva Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

28. 02. 2023

Kako citirati

Babič, S. (2023). Tradicionalne paremiološke enote o alkoholnih pijačah med arhivom in interpretacijo. Svetovi: Revija Za Etnologijo, Antropologijo in Folkloristiko, 1(1), 55-68. https://doi.org/10.4312/svetovi.1.1.55-68