Folkloristika in kritično preučevanje dediščine

Avtorji

  • Marjeta Pisk ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/svetovi.1.1.82-96

Ključne besede:

folkloristika, dediščina, kritično preučevanje dediščine, Register nesnovne kulturne dediščine, vuzemski plesi in igre v Metliki

Povzetek

Članek prevprašuje presečišča folkloristike ter kritičnih dediščinskih študij, ki jih lahko folkloristke in folkloristi tvorno sooblikujejo. Izpostavljeno je dediščinjenje tistih folklornih fenomenov, katerih kontinuiteta je bila spodbujena s strokovnimi intervencijami. Na primeru vpisa metliških vuzemskih plesov in iger v Register nesnovne kulturne dediščine je prikazana vloga folkloristk in folkloristov tako pri raziskavah samega historičnega fenomena kot tudi v sodobnih dediščinskih postopkih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

28. 02. 2023

Kako citirati

Pisk, M. (2023). Folkloristika in kritično preučevanje dediščine. Svetovi: Revija Za Etnologijo, Antropologijo in Folkloristiko, 1(1), 82-96. https://doi.org/10.4312/svetovi.1.1.82-96