Vprašanje strokovnosti in etike pri poseganju v slovstveno folkloro in v njenih objavah

Avtorji

  • Marija Stanonik ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/svetovi.1.1.14-37

Ključne besede:

strokovnost, etika, pravno varstvo, folklorna besedila, prirejanje

Povzetek

Folklorna besedila še danes ne uživajo pravnega varstva, zato je pripovedovalcem kot vsakokratnim prvim avtorjem in njihovim zapisovalcem/zbiralcem, ki jih je upravičeno upoštevati kot drugotne avtorje, veliko težje uveljavljati avtorske pravice.

Zato obstaja nevarnost, da si jih pridobijo nekateri posamezniki, ki niso niti zapisovalci niti zbiralci na terenu, zgolj uredniki že celo objavljenega zbranega folklornega gradiva ali posameznih avtorskih besedil, še toliko prej, če vanje posegajo lektorsko, marsikdaj tudi pod pretvezo, da jih izboljšujejo in prirejajo za mlade ali nezahtevne bralce.

Prenosi

Objavljeno

28.02.2023

Kako citirati

Stanonik, M. (2023). Vprašanje strokovnosti in etike pri poseganju v slovstveno folkloro in v njenih objavah. Svetovi: Revija Za Etnologijo, Antropologijo in Folkloristiko, 1(1), 14–37. https://doi.org/10.4312/svetovi.1.1.14-37