Uvodnik

Avtorji

  • Peter Simonič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Veronika Zavratnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Mirjam Mencej Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/svetovi.1.1.8-13

Ključne besede:

Svetovi, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

Prva številka revije Svetovi prinaša prispevke slovenskih folkloristov in folkloristk, ki so decembra 2021 sodelovali na drugi bienalni slovenski folkloristični konferenci z naslovom Aktualne raziskave v slovenski folkloristiki, ki jo je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo organizirala Mirjam Mencej. Po konferenci so bili nekateri raziskovalci in raziskovalke, ki se ukvarjajo s slovstveno folkloro, ljudsko glasbo in plesi ali pa pomembno prispevajo k njihovemu ohranjanju in širjenju ter zavedanju njihovega pomena, povabljeni, da za potrebe revije napišejo izvirna znanstvena oziroma strokovna dela. Številka prinaša devet prispevkov, ki si zastavljajo zelo različna raziskovalna vprašanja ter obravnavajo različne vrste in žanre folklore – od pripovedne in pesemske folklore, do kratkih folklornih obrazcev in ljudskih plesov, od pravljic, povedk, pesmi, do pregovorov in frazemov.

Objavljeno

28.02.2023

Kako citirati

Simonič, P., Zavratnik, V., & Mencej, M. (2023). Uvodnik. Svetovi: Revija Za Etnologijo, Antropologijo in Folkloristiko, 1(1), 8–13. https://doi.org/10.4312/svetovi.1.1.8-13