Negro, L. (2023) “Kako se je življenje slovenske manjšine spremenilo v videmski pokrajini (v Reziji in Benečiji) v zadnjih tridesetih letih”, Svetovi: revija za etnologijo, antropologijo in folkloristiko, 1(1), pp. 127–133. doi:10.4312/svetovi.1.1.127-133.