Kolofon

Ustanovitelja

Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije, Maribor, http://fs-server.uni-mb.si/org/zitts/default.htm

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo, Ljubljana, http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_tekstilno_oblacilno_in_usnjarsko_predelovalno_industrijo

 

Sofinanciranje

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, http://www.ntf.uni-lj.si/

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx

Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije, Litija, http://www.irspin.si/

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana, http://www.arrs.gov.si/

 

Založnik

Založba Univerze v Ljubljani, Založba UL, https://www.uni-lj.si/zalozba_ul/znanstvene_revije_ul/

 

Izdajatelj

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana,  http://www.ntf.uni-lj.si/