Ocena učinkovitosti razbarvanja monoklorotriazin/vinilsulfonskih reaktivnih barvil z redukcijskim razbarvalnim sredstvom

Avtorji

  • Mahfuza Pervin Primeasia University, Department of Textile Engineering, Banani, Dhaka, Bangladesh
  • Sanjida Sultana Primeasia University, Department of Textile Engineering, Banani, Dhaka, Bangladesh
  • Fahmida Faiza Fahmi Primeasia University, Department of Textile Engineering, Banani, Dhaka, Bangladesh https://orcid.org/0000-0002-0486-4856
  • Zinia Yasmin Primeasia University, Department of Textile Engineering, Banani, Dhaka, Bangladesh
  • Sushama Saha Swati Primeasia University, Department of Textile Engineering, Banani, Dhaka, Bangladesh

DOI:

https://doi.org/10.14502/tekstilec.65.2022062

Ključne besede:

reaktivno barvilo, reduktivno razbarvanje, temperatura, indeks beline, učinkovitost razbarvanja

Povzetek

Industrija mokre obdelave se srečuje z raznolikimi težavami, kot so napačni in neenakomerni barvni odtenki, barvni madeži na površini obarvanega blaga in težavami, ki nastanejo med barvanjem in poznejšo obdelavo tekstilnih materialov. Razbarvanje je postopek, ki zmanjša napako pri barvanju in s tem omogoči ponovno uporabo barvanega blaga. Namen tega članka je oceniti učinkovitost sredstev za razbarvanje in kakovost razbarvanih bombažnih pletiv z uporabo bifunkcionalnih (monoklorotriazinskih/vinil sulfonskih) reaktivnih barvil. Prvič je bila za barvanje pletiv v dveh različnih odtenkih uporabljena trikromatska kombinacija barvil Drimarene Yellow CL2R, Drimarene Red CL5B in Drimarene Blue HFRL, in sicer za svetli odtenek 0,3 % barvila na maso pletiva in za temni odtenek 3,0 % barvila na maso pletiva. Zato je bilo razbarvanje izvedeno z različnimi koncentracijami sredstev za razbarvanje (natrijev hidrosulfit in natrijev hidroksid) in spreminjanjem temperature postopka. Razbarvana pletiva so bila ocenjena glede na odstotek zmanjšanja mase, odstotek znižanja trdnosti, indeksa beline in učinkovitosti razbarvanja. Ugotovljena je bila relativno boljša učinkovitost razbarvanja s koncentracijo 5 g/L natrijevega hidrosulfita in 5 g/L natrijevega hidroksida pri 100 °C. Pri teh pogojih sta bili vrednosti indeksa beline in učinkovitosti razbarvanja ustrezni ob minimalnem odstotku zmanjšanja mase in trdnosti. Učinkovitejše razbarvanje je bilo doseženo pri pletivu s svetlim odtenkom (0,3 % barvila na maso pletiva) kot pri pletivu s temnim odtenkom (3,0 % barvila na maso pletiva).

Literatura

BURKINSHAW, S.M., SALIHU, G. The role of auxiliaries in the immersion dyeing of textile fibres: Part 6 analysis of conventional models that describe the manner by which inorganic electrolytes promote reactive dye uptake on cellulosic fibres. Dyes and Pigments, 2019, 161, 595–604, doi: 10.1016/j.dyepig.2017.09.028. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2017.09.028

HANBING, W., HAASE, H., MAHLTIG, B. Cationic pretreatment for reactive dyeing of cotton and its simultaneous antibacterial functionalisation. Tekstilec, 2020, 63(1), 27–37, doi: 10.14502/Tekstilec2020.63.27-37. DOI: https://doi.org/10.14502/Tekstilec2020.63.27-37

LEWIS, D.M. Developments in the chemistry of reactive dyes and their application processes. Coloration Technology, 2014, 130(6), 382–412, doi: 10.1111/cote.12114. DOI: https://doi.org/10.1111/cote.12114

SLAMA, H. B., CHENARI BOUKET, A., POURHASSAN, Z., ALENEZI, F. N., SILINI, A., CHERIF-SILINI, H., OSZAKO, T., LUPTAKOVA, L., GOLIŃSKA, P., BELBAHRI, L. Diversity of synthetic dyes from textile industries, discharge impacts and treatment methods. Applied Sciences, 2021, 11(14), 1–21, doi: 10.3390/app11146255. DOI: https://doi.org/10.3390/app11146255

ISLAM, M.R., MOSTAFA, M.G. Textile dyeing effluents and environment concerns - a review. Journal of Environmental Science and Natural Resources, 2019, 11(1–2), 131–144, doi: 10.3329/jesnr.v11i1-2.43380. DOI: https://doi.org/10.3329/jesnr.v11i1-2.43380

GHOSH, N.C., FATEMA, U.K., MUNNI, A. Performance evaluation of stripping agents on bi-functional reactive dyes. American Journal of Engineering Research (AJER), 2018, 7(2), 250–258, https://www.ajer.org/papers/Vol-7-issue-2/ZF070201250258.pdf.

ISLAM, M.M. Identification of different types of dyeing fault, causes and controlling method for quality and productivity. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 2021, 3(4), 1147–1157.

UDDIN, M.G., ISLAM, M.M., ISLAM, M.R. Effects of reductive stripping of reactive dyes on the quality of cotton fabric. Fashion and Textiles, 2015, 2(1), 1–12, doi: 10.1186/s40691-015-0032-y. DOI: https://doi.org/10.1186/s40691-015-0032-y

TAYYABA, N., YOUNAS, T., ALI, S. Chemical color stripping of cellulose fabric dyed with reactive dyes. International Journal of Science and Innovative Research (IJESIR), 2021, 2(5), 4–16, https://ijesir.org/wp-content/uploads/2021/ppp0100044IJESIR.pdf.

UDDIN, M.G., ISLAM, M.R. Evaluating the performance of alkali reductive stripping process of reactive dyes. Journal of Fashion Technology and Textile Engineering, 2015, 3(2), doi: 10.4172/2329-9568.1000122. DOI: https://doi.org/10.4172/2329-9568.1000122

KHAN, M.I., HOSNE, N., YEASIN, M., TURABI, H.A., RAIHAN, M.A.H., BISWAS, H. Dyeing of cotton fabric with different shade% of reactive dyes and different stripping condition to find out the maximum – minimum percentage of strength loss, weight loss, and pilling resistance of stripped fabric. North American Academic Research (NAAR) Journal, 2021, 4(12), 163–179, doi: 10.5281/zenodo.5822854.

BERNS, Roy S. Numerical color specification: colorimetry. In Billmeyer and Saltzman's Principles of Color Technology. Hoboken : Wiley, 2019, 51–84, doi: 10.1002/9781119367314.ch4. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119367314.ch4

ASGHER, M., MUZAMMIL, M., QAMAR, S.A., KHALID, N., BILAL, M. Environmentally friendly color stripping of solar golden yellow R dyed cotton fabric by ligninolytic consortia from Ganoderma lucidum IBL-05. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, 2020, 2, doi: 10.1016/j.cscee.2020.100031. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cscee.2020.100031

CHATHA, S.A.S., ASGHER, M., ALI, S., HUSSAIN, A.I. Biological color stripping: a novel technology for removal of dye from cellulose fibers. Carbohydrate Polymers, 2012, 87(2), 1476–1481, doi: 10.1016/j.carbpol.2011.09.041. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2011.09.041

OĞULATA, R.T., BALCI, O. Investigation of the stripping process of the reactive dyes using organic sulphur reducing agents in alkali condition. Fibers and Polymers, 2007, 8, 25–36, doi: 10.1007/BF02908156. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02908156

Objavljeno

04.01.2023

Kako citirati

Pervin, M., Sultana, S., Fahmi, F. F., Yasmin, Z., & Swati, S. S. (2023). Ocena učinkovitosti razbarvanja monoklorotriazin/vinilsulfonskih reaktivnih barvil z redukcijskim razbarvalnim sredstvom. Tekstilec, 65(4), 256–267. https://doi.org/10.14502/tekstilec.65.2022062

Številka

Rubrike

Znanstveni članki