Geometrične strukture v tekstilnem oblikovanju, izdelane s 3-D tiskom

Avtorji

  • Cihat Okan Arikan Ege Üniversitesi, Emel Akın Vocational School, 35100, Bornova/İzmir
  • Samet Doğan Ege University, Faculty of Engineering, Textile Engineering, Erzene, 35100 Bornova/İzmir https://orcid.org/0000-0002-3988-6799
  • Deja Muck University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts, and Design, Snežniška 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.14502/tekstilec.65.2022092

Ključne besede:

3-D tisk, geometrične strukture, oblikovanje tekstilu podobnih materialov

Povzetek

3-D tiskanje je že dobro poznana tehnologija za izdelavo 3-D objektov z nanosom zaporednih slojev materiala. Med številnimi aplikacijami je tudi modna industrija to tehnologijo izkoristila za revolucioniranje svojih blagovnih znamk. Zaradi edinstvenih lastnosti tekstilij, kot so udobje, fleksibilnost itd., se poskušajo ustvariti tekstilu podobne strukture. V raziskavi so bile oblikovane strukture z raznovrstnimi geometričnimi vzorci in natisnjene z uporabo različnih materialov, od togih do fleksibilnih. S programom Blender (odprtokodna programska oprema za 3-D modeliranje) so bile modelirane tri različne osnovne geometrične strukture. Vsaka geometrična struktura je bila zasnovana v dveh različnih velikostih z manjšimi in večjimi osnovnimi konstrukcijskimi elementi. Tako je nastalo šest različnih modelov. Cilj študije je bil primerjati tekstilu podobne površine različnih osnovnih geometričnih oblik, izdelanih s 3-D tiskalniki. Prav tako študija želi raziskati uporabo površin, oblikovanih z osnovnimi geometrijskimi oblikami, v materialih za  modno industrijo. Za izdelavo geometričnih struktur je bil izbran postopek modeliranja s spajanjem slojev (FDM) in uporabljena materiala ABS in TPU. Na modelih z različnimi geometričnimi oblikami in velikostmi so bile opravljene različne meritve, kot so meritve mase in meritve natezne in upogibne trdnosti. Analiza rezultatov testiranja je pokazala, da različne geometrijske oblike različnih osnovnih struktur in različni uporabljeni materiali močno vplivajo na končne lastnosti omenjenih struktur. Ocenjujemo, da so dobljeni rezultati lahko dobra referenca in pomoč raziskovalcem pri uporabi 3-D tiskalnikov na področju oblikovanja tekstilu podobnih materialov v modni industriji.

Literatura

AVCI, G., EREN, O., SEZER, H.K. Tekstil sektörüne eklemeli imalat yaklaşımı: 3B yazıcılar ile deneysel çalışma . In Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2019, 411–419.

ERBIYIKLI, N. Art and science in terms of textile and fashion design [online]. DergiPark Akademik [accessed 14 December 2022]. Available on World Wide Web: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275338>.

YILDIRAN, M. Moda giyim sektöründe üç boyutlu yazıcılarla tasarım ve üretim. Art-e Sanat Dergisi, 2016, 9(17), 155–172.

UYSAL, R., STUBBS, J.B. A new method of printing multi-material textiles by fused deposition modelling (FDM). Tekstilec, 2019, 62(4), 248–257, doi: 10.14502/Tekstilec2019.62.248-257. DOI: https://doi.org/10.14502/Tekstilec2019.62.248-257

MELNIKOVA, R., EHRMANN, A., FINSTERBUSCH, K. 3D printing of textile-based structures by Fused Deposition Modelling (FDM) with different polymer materials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2014, 62(1), 1–7, doi: 0.1088/1757-899X/62/1/012018. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/62/1/012018

Comprehensive guide on Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) [online]. Omnexus [accessed 11 August 2022]. Available on World Wide Web: <https://omnexus.specialchem.com/selection-guide/acrylonitrile-butadiene-styrene-abs-plastic>.

FILAMEON ABS HighFlow Filament [online]. FILAMEON [accessed 11 August 2022]. Available on World Wide Web: <https://www.filameon.com/urun/filameon-abs-filament/>.

Comprehensive Guide on Thermoplastic Polyurethanes (TPU) [online]. Omnexus [accessed 11 August 2022]. Available on World Wide Web: <https://omnexus.specialchem.com/selection-guide/thermoplastic-polyurethanes-tpu>.

FILAMEON TPU Filament [online]. FILAMEON [accessed 11 August 2022]. Available on World Wide Web: < https://www.filameon.com/urun/filameon-tpu-filament/>.

PARTSCH, L., VASSILIADIS, S., PAPAGEORGAS, P. 3D printed textile fabrics structures. In 5th International Istanbul Textile Congress 2015: Innovative Technologies “Inspire to Innovate”, September 11th -12th 2015, Istanbul, Turkey, 1–7.

REISS, D. Complex processes and 3D printing: BSc project. London : Imperial Collage London, 2013, 1–15.

ABS Plus. Safety data sheet [online]. Azurefilm [accessed 11 July 2022]. Available on World Wide Web: <https://www.azurefilm.com/media/uploads/Tehni%C4%8Dni%20listi/ABS/ABS_Plus_SDS.pdf>.

OĞULATA, R.T., KADEM, F.D. Prediction of regression analyses of fabric tensile strength of 100% cotton fabrics with yarn dyed in different constructions. Textile and Apparel, 2008, 18(3), 185–191.

Flexible 98A TDS [online]. Azurefilm [accessed 11 July 2022]. Available on World Wide Web: <https://www.azurefilm.com/media/uploads/Tehni%C4%8Dni%20listi/FLEXIBLE/Flexible_98A_TDS.pdf>.

Doğada Altıgen Geometri Neden Bu Kadar Yaygın? (Why ıs hexagonal geometry so common in nature?) [online]. Evrim Ağacı [accessed 12 July 2022]. Available on World Wide Web: <https://evrimagaci.org/dogada-altigen-geometri-neden-bu-kadar-yaygin-11666>.

ÖZGÜN, C.A. N., ARABACI, H. 3 boyutlu yazicilarin moda aksesuarlari üretiminde kullanilmasi (The usage of 3D printers in the production of fashion accessories). International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 2021, 5(3), 445–456.

BULAT, F. BAŞARAN, F.N. Tekstil tasariminda yenilikçi yaklaşimlar: 3B yazicilarla deneysel çalişmalar (Innovative approaches in textile design: experimental practices with 3D printers). Kesit Akademi Dergisi, 2018, 4(15) , 257–273. DOI: https://doi.org/10.18020/kesit.1481

Objavljeno

05.01.2023

Kako citirati

Arikan, C. O., Doğan, S., & Muck, D. (2023). Geometrične strukture v tekstilnem oblikovanju, izdelane s 3-D tiskom. Tekstilec, 65(4), 307–321. https://doi.org/10.14502/tekstilec.65.2022092

Številka

Rubrike

Znanstevni članki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)