Različni tekstilni materiali kot nastavki za oblikovanje svetlobe v studijski fotografiji in njihov vpliv na reprodukcijo barv

Avtorji

  • Veronika Štampfl University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
  • Klemen Možina University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
  • Jure Ahtik University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.14502/Tekstilec2021.64.4-15

Ključne besede:

fotografija

Povzetek

Raziskava se osredinja na kakovost barvne reprodukcije pri uporabi različnih svetlobnih virov, ki se pogosto uporabljajo
za osvetljevanje scen v fotografskem studiu, in različnih vrst tkanin kot nastavkov za oblikovanje svetlobe. S temi lahko
svetlobo preoblikujemo v mehkejšo in bolj razpršeno, vendar lastnosti uporabljenih tkanin vplivajo na barvni vtis
in posledično na kakovost reproduciranih barv. Le-to smo vrednotili z analizo barvnih razlik, ki smo jih izračunali iz
odčitanih kolorimetričnih vrednosti barvnih polj testne tablice X-Rite ColorChecker Passport. Ta je bila fotografirana v
nadzorovanem okolju in izpostavljena različnim kombinacijam svetlobnih virov ter testiranih tkanin. Rezultati potrjujejo,
da niso vse kombinacije spremenljivk primerne za uporabo, če je cilj fotografiranja kakovostna barvna reprodukcija.

Literatura

GALER, Mark. Digital photography in available light : essential skills. 3rd edition. Oxford : Focal Press, 2006.

DAVIDSON, Michael W. Tungsten-halogen incandescent lamps [accessible from a distance]. ZEISS Microscopy [accessed 30. 10. 2019]. Available on World Wide Web: <http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/lightsources/tungstenhalogen.html>.

McKENNA, Henry A., HEARLE, W.S. John, O'HEAR, Nick. Handbook of fibre rope technology. Cambridge : Woodhead Publishing, 2004, p. 53.

BURKINSHAW, Stephen M. Physico-chemical aspects of textile coloration. Chichester : John Wiley & Sons s in association with the Society of Dyers and Colorists, 2016, p. 37−40.

GABRIJELČIČ, Helena. Colour and optical phenomena on fabric. Tekstilec, 2007, 50(4–6), 93–132.

ColorChecker Passport Photo 2 [accessible from a distance]. X-Rite [accessed 31. 03. 2020]. Available on World Wide Web: <https://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?id=2572&catid=158>.

AHTIK, Jure. Comparison of ICC and DNG colour profile workflows based on colorimetric accuracy. Journal of Print and Media Technology Research, 2017, 6(3), 115–121.

ColorChecker Charts [accessible from a distance]. X-Rite [accessed 31. 03. 2020]. Available on World Wide Web: <https://xritephoto.com/documents/literature/en/ColorData-1p_EN.pdf>.

Digital camera D850 : user’s manual. Tokyo : Nikon Corporation, 2017.

Lens test data comparison : Nikon AF-S Nikkor 50mm F/1.4G on Nikon D800 [accessible from a distance]. Digital Photography Review [accessed 30. 10. 2019]. Available on World Wide Web: <https://www.dpreview.com/reviews/lens-compare?lensId=nikon_50_1p4_g&cameraId=nikon_d800&version=0&fl=50&av=5.6&view=mtf-ca>.

ImageJ – Image Menu – Type Submenu [accessible from a distance]. ImageJ [accessed 01.04.2020]. Available on World Wide Web: <https://imagej.nih.gov/ij/docs/menus/image.html>.

AHTIK, Jure, MUCK, Deja, STAREŠINIČ, Marica. Detail diversity analysis of novel visual database for digital image evaluation. Acta Polytechnica Hungarica, 2017, 14(6), 115–132.

RUSBAND, Wayne. RGB measure [accessible from a distance]. ImageJ [accessed 21.11.2019]. Available on World Wide Web: <https://imagej.nih.gov/ij/plugins/rgb-measure.html>.

LINDBLOOM, Bruce J. RGB to XYZ [accessible from a distance]. Bruce Justin Lindbloom [accessed 23.11.2019]. Available on World Wide Web: <http://www.brucelindbloom.com/index.html?Eqn_RGB_to_XYZ.html>.

LINDBLOOM, Bruce J. XYZ to Lab [accessible from a distance]. Bruce Justin Lindbloom [accessed 23.11.2019]. Available on World Wide Web: <http://www.brucelindbloom.com/index.html?Eqn_XYZ_to_Lab.html>.

LINDBLOOM, Bruce J. RGB/XYZ matrices [accessible from a distance]. Bruce Justin Lindbloom [accessed 27.11.2019]. Available on World Wide Web: <http://www.brucelindbloom.com/index.html?Eqn_RGB_XYZ_Matrix.html>.

LINDBLOOM, Bruce J. Chromatic adaptation [accessible from a distance]. Bruce Justin Lindbloom [accessed 27.11.2019]. Available on World Wide Web: <http://brucelindbloom.com/index.html?Eqn_ChromAdapt.html>.

LINDBLOOM, Bruce J. Delta E (CIE 1976) [accessible from a distance]. Bruce Justin Lindbloom [accessed 27.11.2019]. Available on World Wide Web: <http://brucelindbloom.com/index.html?Eqn_DeltaE_CIE76.html>.

JELER, Slava, KUMAR, Marko, TIŠLER, Vesna, BOŽIČ, Dušan. Interdisciplinarnost barve. Maribor: Društvo koloristov Slovenije, 2001, p. 211.

MOKRZYCKI, Wojciech S., TATOL, Maciej. Colour difference Δ E : a survey. Machine Graphics and Vision, 2011, 20(4), 383-411 https://wisotop.de/assets/2017/DeltaE-%20Survey-2.pdf.

Objavljeno

14.01.2021

Kako citirati

Štampfl, V., Možina, K., & Ahtik, J. (2021). Različni tekstilni materiali kot nastavki za oblikovanje svetlobe v studijski fotografiji in njihov vpliv na reprodukcijo barv. Tekstilec, 64(1), 4–15. https://doi.org/10.14502/Tekstilec2021.64.4-15

Številka

Rubrike

Znanstveni članki