Ocena žagovine kot vira trajnostnega barvila v Etiopiji

Avtorji

  • Chandrasekaran P. Kumaraguru College of Technology, Department of Textile Technology, Coimbatore, 641049, India
  • Saminathan Ratnapandian Kumaraguru College of Technology, Department of Textile Technology, Coimbatore, 641049, India https://orcid.org/0000-0003-2905-2333

DOI:

https://doi.org/10.14502/tekstilec.65.2022085

Ključne besede:

naravna barvila, žagovina, čimžanje, volna, bombaž

Povzetek

Vse globlja ekološka ozaveščenost med potrošniki ustvarja čedalje večjo tržno nišo za tekstilije, obarvane z naravnimi barvili. Naravna barvila se pridobivajo iz različnih delov rastlin, živali (žuželk in nevretenčarjev) in mineralov. Rastlinski viri, ki se najpogosteje uporabljajo za te namene, so zaradi naraščajoče svetovne populacije namenjeni predvsem pridobivanju hrane. Zato je treba raziskati alternativne vire pridobivanja naravnih barvil. V tej raziskavi je bila kot vir naravnega barvila proučena možnost uporabe ekstrakta iz žagovine, ki je odpadek pohištvene industrije. Žagovina je neizogiben odpadek, ki nastane pri predelavi lesa v izdelke za široko porabo, kot so pohištvo (mize, stoli itd.), vrata in okna. Žagovina, ki v znatnih količinah nastaja v obratih za žaganje hlodov, se lahko uporablja pri proizvodnji ivernih plošč. Vendar pa pohištvena industrija odlaga žagovino tudi kot gorivo ali včasih kot komunalne odpadke. Za potrebe te študije je bila ločeno zbrana žagovina najbolj razširjenih gozdov iz etiopskih pohištvenih obratov v Adis Abebi in Bahir Darju. S posameznimi vodnimi ekstrakti so bile barvane bombažne in volnene tkanine. Različni barvni odtenki so bili po metodi izčrpavanja doseženi le na volneni tkanini s sočasnim čimžanjem s sredstvi, kot so bakrov sulfat, železov sulfat in kalijev dikromat. Dosežene so bile sprejemljive obstojnosti na svetlobo, znoj, drgnjenje in pranje, ki so bile ocenjene v skladu s standardi ISO. Na podlagi izvedene raziskave je mogoče sklepati, da je žagovina uspešen sekundarni vir naravnih barvil za barvanje tekstila v Etiopiji in drugod.

Literatura

CARDON, D. Natural dyes: sources, tradition, technology and science. London : Archetype Publications, 2007.

SHAHID, M., MOHAMMAD, F. Recent advancements in natural dye applications: a review. Journal of Cleaner Production, 2013, 53, 310−331, doi: 10.1016/j.jclepro.2013.03.031. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.03.031

CHAKRABORTY, J.N. Fundamentals and practices in colouration of textiles. New Delhi : Woodhead Publishing, 2014. DOI: https://doi.org/10.1201/b18243

BROADBENT, A.D. Basic principles of textile coloration. Vol. 13. Bradford : Society of Dyers and Colorists, 2001.

SARAVANAN, P., CHANDRAMOHAN, G., MARIAJANCYRANI, J., KIRUTHIKAJOTHI, K. Eco-friendly dyeing of cotton fabric with natural dye extracted from flowers of Lantana camara linn. International Journal of Bioassays, 2014, 3(1), 1653−1656.

DEVI, M., ARIHARAN, V.N., PRASAD, N. Annato: eco-friendly and potential source for natural dye. International Research Journal of Pharmacy, 2013, 4(6), 1−3, doi: 10.7897/2230-8407.04623. DOI: https://doi.org/10.7897/2230-8407.04623

GARG, V.K., AMITA, M., KUMAR, R., GUPTA, R. Basic dye (methylene blue) removal from simulated wastewater by adsorption using Indian Rosewood sawdust: a timber industry waste. Dyes and Pigments, 2004, 63(3), 243−250, doi: 10.1016/j.dyepig.2004.03.005. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2004.03.005

SENGUPTA, S. Sound reduction by needle-punched nonwoven fabrics. Indian Journal of Fibre & Textile Research, 2010, 35(3), 237−242.

ZAHARIA, C., SUTEU, D., MURESAN, A. Options and solutions for textile effluent decolorization using some specific physico-chemical treatment steps. Environmental Engineering and Management Journal, 2012, 11(2), 493−509. DOI: https://doi.org/10.30638/eemj.2012.062

BECHTOLD, T., MUSSAK, R., MAHMUD‐ALI, A., GANGLBERGER, E., GEISSLER, S. Extraction of natural dyes for textile dyeing from coloured plant wastes released from the food and beverage industry. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2006, 86(2), 233–242, doi: 10.1002/jsfa.2360. DOI: https://doi.org/10.1002/jsfa.2360

SIVAKUMAR, V., ANNA, J.L., VIJAYEESWARRI, J., SWAMINATHAN, G. Ultrasound assisted enhancement in natural dye extraction from beetroot for industrial applications and natural dyeing of leather. Ultrasonics Sonochemistry, 2009, 16(6), 782−789, doi: 10.1016/j.ultsonch.2009.03.009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2009.03.009

MUSA, A.E., MADHAN, B., MADHULATHA, W., RAO, J.R., GASMELSEED, G.A., SADULLA, S. Coloring of leather using henna - natural alternative material for dyeing. The Journal of the American Leather Chemists Association, 2009, 104(5), 183−190.

INAYAT, A., KHAN, S.R., WAHEED, A., DEEBA, F. Applications of ecofriendly natural dyes on leather using different mordants. Proceedings of the Pakistan Academy of Sciences, 2010, 47(3), 131−135.

ÖNEM, E., GÜLÜMSER, G., OCAK, B. Evaluation of natural dyeing of leather with Rubia tinctorum extract. Ekoloji Dergisi, 2011, 20(80), 81−87.

SELVI, A. T., ARAVINDHAN, R., MADHAN, B., RAO, J. R. Studies on the application of natural dye extract from Bixa orellana seeds for dyeing and finishing of leather. Industrial Crops and Products, 2013, 43, 84−86, doi: 10.1016/j.indcrop.2012.07.015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2012.07.015

RATNAPANDIAN, S., FERGUSSON, S. M., WANG, L. Application of acacia natural dyes on cotton by pad dyeing. Fibers and Polymers, 2012, 13(2), 206−211, doi: 10.1007/s12221-012-0206-9. DOI: https://doi.org/10.1007/s12221-012-0206-9

RATNAPANDIAN, S., ISLAM, S., WANG, L., FERGUSSON, S.M., PADHYE, R. Colouration of cotton by combining natural colourants and bio-polysaccharide. The Journal of The Textile Institute, 2013, 104(12), 1269−1276, doi: 10.1080/00405000.2013.797143. DOI: https://doi.org/10.1080/00405000.2013.797143

RATNAPANDIAN, S., WANG, L., FERGUSSON, S., NAEBE, M. Effect of atmospheric plasma treatment on pad-dyeing of natural dyes on wool. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics, 2011, 4(3), 267−276, doi: 10.3993/jfbi09201106. DOI: https://doi.org/10.3993/jfbi09201106

PANTHAPULAKKAL, S., ZERESHKIAN, A., SAIN, M. Preparation and characterization of wheat straw fibers for reinforcing application in injection molded thermoplastic composites. Bioresource technology, 2006, 97(2), 265−272, doi: 10.1016/j.biortech.2005.02.043. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.02.043

BECHTOLD, T., MUSAK, R. Handbook of natural colorants. Chichester : John Wiley & Sons, 2009. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470744970

BECHTOLD, T., MAHMUD-ALI, A., MUSSAK, R. Natural dyes for textile dyeing: a comparison of methods to assess the quality of Canadian golden rod plant material. Dyes and pigments, 2007, 75(2), 287−293, doi: 10.1016/j.dyepig.2006.06.004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2006.06.004

BECHTOLD, T., MAHMUD‐ALI, A., MUSSAK, R. Anthocyanin dyes extracted from grape pomace for the purpose of textile dyeing. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2007, 87(14), 2589−2595, doi: 10.1002/jsfa.3013. DOI: https://doi.org/10.1002/jsfa.3013

SHRIKHANDE, A. J. Extraction and intensification of anthocyanins from grape pomace and other material. U.S. Patent No. 4,452,822. Washington : U.S. Patent and Trademark Office, 1984.

TRINIDAD, Harold Louis, SAGUIN, DC Vincent, NAMOCOT, Wilson Jr., de GUZMAN, Avon Aurel. Powder dye from coconut lumber sawdust [online]. Philippine Science High School [accessed 25. 1. 2023]. Available on World Wide Web: <http://scinet.science.ph/union/Downloads/Freshman%20vol.19%20Issue6_63416.pdf>

CEREMPEI, A., MUREŞAN, E.I., CIMPOEŞU, N., CARP-CĂRARE, C., RIMBU, C. Dyeing and antibacterial properties of aqueous extracts from quince (Cydonia oblonga) leaves. Industrial Crops and Products, 2016, 94, 216−225, doi: 10.1016/j.indcrop.2016.08.018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.08.018

İŞMAL, Ö. E., YILDIRIM, L., ÖZDOĞAN, E. Use of almond shell extracts plus biomordants as effective textile dye. Journal of Cleaner Production, 2014, 70, 61−67, doi: 10.1016/j.jclepro.2014.01.055. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.055

ROSSI, T., SILVA, P.M.S., DE MOURA, L.F., ARAÚJO, M.C., BRITO, J.O., FREEMAN, H.S. Waste from eucalyptus wood steaming as a natural dye source for textile fibers. Journal of Cleaner Production, 2017, 143, 303−310, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.12.109. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.109

WANGATIA, L.M., TADESSE, K., MOYO, S., WANGATIA, L.M., TADESSE, K., MOYO, S. Mango bark mordant for dyeing cotton with natural dye: fully eco-friendly natural dyeing. International Journal of Textile Science, 2015, 4(2), 36−41, doi: 10.5923/j.textile.20150402.02.

HAYAT, T., ADEEL, S., BATOOL, F., AMIN, N., AHMAD, T., OZOMAY, M. Waste black tea leaves (Camelia sinensis) as a sustainable source of tannin natural colorant for bio-treated silk dyeing. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(16), 24035−24048, doi: 10.1007/s11356-021-17341-5. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-021-17341-5

BATOOL, F., IQBAL, N., AZEEM, M., ADEEL, S., ALI, M. Sustainable dyeing of cotton fabric using black carrot (Daucus carota L.) plant residue as a source of natural colorant. Polish Journal of Environmental Studies, 2019, 28(5), 3081-3087, doi: 10.15244/pjoes/93712. DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/93712

ALI, A., ALI, S., SALEEM, H., HUSSAIN, T. Effect of tannic acid and metallic mordants on the dyeing properties of natural dye extracted from Acacia nilotica bark. Asian Journal of Chemistry, 2010, 22(9), 7065–7069.

İŞMAL, Ö.E., Greener natural dyeing pathway using a by-product of olive oil; prina and biomordants. Fibers and Polymers, 2017, 18(4), 773−785, doi: 10.1007/s12221-017-6675-0. DOI: https://doi.org/10.1007/s12221-017-6675-0

BASERI, S. Sustainable dyeing of wool yarns with renewable sources. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29, 53238–53248, doi: 10.1007/s11356-022-19629-6. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-022-19629-6

SHEIKH, J., SINGH, N., PINJARI, D. Sustainable functional coloration of linen fabric using kigelia africana flower colorant. Journal of Natural Fibers, 2021, 18(6), 888−897, doi: 10.1080/15440478.2019.1658260. DOI: https://doi.org/10.1080/15440478.2019.1658260

KECHI, A., CHAVAN, R.B., MOECKEL, R. Ethiopian dye plants as a source of natural dyes for cotton dyeing. Universal Journal of Environmental Research and Technology, 2013, 3(4), 501−510.

GETANEH, B. Competitiveness analysis of Ethiopian furniture industry. Addis Ababa : Addis Ababa University, 2014.

SHUKA, G. Value chain analysis of chipwood and furniture companies: the case of Ethiopian Chipwood and Furniture Share Company (ECAFCO SC). Doctoral Dissertation. Addis Ababa : St. Mary's University, 2015.

GULRAJANI, M. Present status of natural dyes. Indian Journal of Fibre & Textile Research, 2001, 26, 191−201.

GULRAJANI, M.L., SRIVASTAVA, R.C., GOEL, M. Colour gamut of natural dyes on cotton yarns. Coloration Technology, 2001, 117(4), 225−228, doi: 10.1111/j.1478-4408.2001.tb00066.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1478-4408.2001.tb00066.x

Objavljeno

14.02.2023

Kako citirati

P., C., & Ratnapandian, S. (2023). Ocena žagovine kot vira trajnostnega barvila v Etiopiji. Tekstilec, 66(1), 31–37. https://doi.org/10.14502/tekstilec.65.2022085

Številka

Rubrike

Kratki znanstveni prispevek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)