Matematično modeliranje parametrov za izdelavo prepletenih tekstilnih trakov

Avtorji

  • Ievgeniia Romaniuk Kyiv National University of Technologies and Design, Nemyrovych-Danchenko str. 2, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4805-959X
  • Olga Garanina Kyiv National University of Technologies and Design, Nemyrovych-Danchenko str. 2, Kyiv, Ukraine
  • Yana Red'ko Kyiv National University of Technologies and Design, Nemyrovych-Danchenko str. 2, Kyiv, Ukraine
  • Natalia Borshchevska Kyiv National University of Technologies and Design, Nemyrovych-Danchenko str. 2, Kyiv, Ukraine
  • Serhiy Kamenets Serhiy Kyiv National University of Technologies and Design, Nemyrovych-Danchenko str. 2, Kyiv, Ukraine
  • Kernesh Viktoriia Kyiv National University of Technologies and Design, Nemyrovych-Danchenko str. 2, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14502/tekstilec.65.2022059%20

Ključne besede:

prepleteni trakovi, postopek prepletanja, matematično modeliranje

Povzetek

Prepleteni tekstilni materiali se pogosto uporabljajo v različnih industrijah in kmetijstvu. V gospodinjstvu, živilski industriji, gradbeništvu, medicini, letalski industriji, elektrotehniki itd. uporabljajo prepletene trakove. Vsak prepleteni izdelek ima edinstvene lastnosti, ki so odvisne od začetnih proizvodnih parametrov. Sama izdelava prepletenih trakov je še vedno premalo raziskana. Pri načrtovanju in izdelavi prepletenih trakov s specifičnimi parametri je treba definirati način oblikovanja njihove strukture. Izdelava trakov in ustvarjanje gospodarnih tehnoloških postopkov povzročata znanstvene probleme, ki jih je treba premagati. Eden od načinov reševanja teh problemov je faktorski poskus. V članku so predstavljeni rezultati faktorskega poskusa, pri katerem so bili na podlagi predhodnih študij določeni vhodni (surovinska sestava, dolžinska masa niti in hitrost odvajanja oblikovanega traku) in izhodni parametri (izbrane lastnosti končnega izdelka (traku): pretržna obremenitev, pretržni raztezek in dolžinska masa trakov, širina izdelka in število niti na 10 mm). Za štiri vrste izbranih  surovin so bile določene meje variiranja faktorjev. Na podlagi rezultatov obdelave eksperimentalnih podatkov so bili razviti linearni matematični modeli. Rezultati preverjanja matematičnih modelov so pokazali, da ti ustrezno opisujejo proces izdelave prepletenih trakov v intervalih, določenih z eksperimentalnimi pogoji. Ugotovljena je bila povezava med dejavniki postopka prepletanja in lastnostmi prepletenih trakov.

Literatura

RAWAL, Amit, HARSHVARDHAN, Saraswat, APURV, Sibal. Tensile response of braided structures: a review. Textile Research Journal, 2015, 85(19), 20832096, doi: 10.1177/0040517515576331.

Braiding Technology for Textiles. Edited by Yordan Kyosev. Elsevier, 2015, 177209, doi: 10.1533/9780857099211.2.177.

EMONTS, C., GRIGAT, N., MERKORD, F., VOLLBRECHT, B., IDRISSI, A., SACKMANN, J., GRIES, T. Innovation in 3D braiding technology and its applications. Textiles, 2021, 1(2), 185–205, doi: 10.3390/textiles1020009.

LI, X., HE, X., LIANG, J., SONG, Y., ZHANG, L., WANG, B., MA, J, KONG, G. Research status of 3D braiding technology. Applied Composite Materials, 2022, 29(1), 147–157, doi: 10.1007/s10443-021-09963-2.

Software and Consulting for Textiles [online]. TexMind [accessed 25 March 2023]. Available on World Wide Web: <https://texmind.com/wp/>.

LOMOV, S.V. Modeling the geometry of textile composite reinforcements: WiseTex. In Composite Reinforcements for Optimum Performance. Edited by Philippe Boisse. Elsevier, 2021, 199236, doi: 10.1016/B978-0-12-819005-0.00007-1.

WANG, Chen, ROY, Anish, SILBERSCHMIDT, Vadim V., CHEN, Zhong. Modelling of damage evolution in braided composites: recent developments. Mechanics of Advanced Materials and Modern Processes, 2017, 3(1), 1–32, doi: 10.1186/s40759-017-0030-4.

ROMANIUK, Ievgeniia, RED'KO, Yana, GARANINA, Olga. Analysis of the process of forming the structure of a braided product. In Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice. Proceedings of the ХVII International scientific and practical conference, Tokyo, May 3 – 6, 2022, 1001–1004, doi: 10.46299/ISG.2022.1.17.

KRYSKO, L.P., DEKHANOVA, M.G. Technique and technology of weaving. Moscow : Legprom-bytizdat, 1990, 176 p.

SLIZKOV, A.M., LUTSIK, R.V. Explanatory dictionary of materials science and textile production. Kyiv : Aristei, 2004,304 p.

OMELCHENKO, V.D., ROMANIUK, E.O. Analysis of the structure of woven textile materials. Bulletin of the Kyiv National University of Technology and Design, 2008, 5(43), 4144, https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16749.

TIKHOMIROV, V.B. Planning and analysis of the experiment. Moscow : Light industry, 1974, 262 p.

GARANINA, O., PANASYUK, I., ROMANIUK, I., RED'KO, Y. Influence of superficial modification on electrical conductivity of polyacrylonitril fiber. Vlákna a textile, 2020, 27(2), 4953, http://vat.ft.tul.cz/2020/2/VaT_2020_2_9.pdf.

BELOSHENKO, V., VOZNYAK, Y., VOZNYAK, A., SAVCHENKO, B. New approach to production of fiber reinforced polymer hybrid composites. Composites Part B: Engineering, 2017, 112, 22–30, doi: 10.1016/j.compositesb.2016.12.030.

DSTU 1681—96. Textile-haberdasheri piece-fabrics, woven and knitted. General technical specification [online]. State Standard of Ukraine (National Standard of Ukraine) [accessed 22 December 2022]. Available on World Wide Web: <http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=94800>.

ISO 3759:2011: Textiles – Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change. Geneva : International Organization for Standardization, 2011, 6 p.

ISO 22198:2006: Textiles – Fabrics – Determination of width and length. Geneva : International Organization for Standardization, 2006, 5 p.

Objavljeno

14.04.2023

Kako citirati

Romaniuk, I., Garanina, O., Red’ko, Y., Borshchevska, N., Serhiy, S. K., & Viktoriia, K. (2023). Matematično modeliranje parametrov za izdelavo prepletenih tekstilnih trakov. Tekstilec, 66(1), 47–56. https://doi.org/10.14502/tekstilec.65.2022059

Številka

Rubrike

Znanstveni članki