(1)
Pervin, M.; Sultana, S.; Fahmi, F. F.; Yasmin, Z.; Swati, S. S. Ocena uńćinkovitosti Razbarvanja monoklorotriazin/Vinilsulfonskih Reaktivnih Barvil Z Redukcijskim Razbarvalnim Sredstvom. TEKS 2023, 65, 256-267.