1.
Dvorzhak V, Rubanka M, Rubanka A, Polishchuk O. Computer Modelling of Yarn Winding on Conical Bobbins. TEKS. 2023;66:299-306. doi:10.14502/tekstilec.66.2023070