Dvorzhak, V., Rubanka, M., Rubanka, A., & Polishchuk, O. (2023). Computer Modelling of Yarn Winding on Conical Bobbins. Tekstilec, 66, 299-306. https://doi.org/10.14502/tekstilec.66.2023070