[1]
M. Pervin, S. Sultana, F. F. Fahmi, Z. Yasmin, in S. S. Swati, „Ocena učinkovitosti razbarvanja monoklorotriazin/vinilsulfonskih reaktivnih barvil z redukcijskim razbarvalnim sredstvom“, TEKS, let. 65, št. 4, str. 256–267, jan. 2023.